Okienko derogacyjne umożliwi pełne odliczenie VAT

Alians leasingu i MŚP

Firmy leasingowe, uważane za barometr polskiej gospodarki, finansują dziś około 30 proc. inwestycji polskich przedsiębiorców. Małe i średnie firmy, czyli główni klienci branży leasingowej, stanowią najważniejszą siłę krajowej gospodarki – to sektor MŚP w Polsce wytwarza 67 proc. PKB, tworzy miejsca pracy dla ok. 70 proc. wszystkich zatrudnionych
i najszybciej reaguje na zmiany jakim podlega system ekonomiczny kraju. Między innymi te dwie grupy oraz dodatkowo reprezentanci rynku motoryzacyjnego uważnie śledzą anonsowane zmiany w zakresie odliczeń podatku VAT od pojazdów po 1 stycznia 2014r.

 

Odliczanie VAT po nowemu

Pod koniec grudnia 2013r. Polska otrzymała od Rady Unii Europejskiej zielone światło
w sprawie zmiany limitu odliczeń VAT-u dla samochodów ciężarowych, w tym samochodów "z kratką", które są używane zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. 50 proc. limit odliczenia VAT-u (bez ograniczenia kwotowego) ma obowiązywać w przypadku samochodów do 3,5 tony i dotyczyć wydatków na zakup, sprowadzenie
i leasing samochodu, a także wydatków eksploatacyjnych, w tym kosztów naprawy. Projekt zmian do ustawy o VAT odsuwa jednak w czasie możliwość odliczenia 50 proc. VAT od paliw do samochodów.

Ograniczenie nie będzie obowiązywać samochodów cięższych niż 3,5 tony oraz z większą liczbą siedzeń niż dziewięć. 50 proc. limit teoretycznie może obwiązywać w okresie już od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Jednak aby te zmiany weszły w życie, Polska musi wdrożyć nowe przepisy. Do tego czasu będą obowiązywać regulacje bardziej korzystne dla przedsiębiorców, które umożliwią pełne odliczenie od pojazdów innych niż osobowe, mających co najmniej trzy miejsca siedzące, a ich dopuszczalna ładowność wynosi przynajmniej 500 kg. Inne kryteria, które pozwolą odliczyć 100 proc. VAT to m.in. zakup pojazdu samochodowego z jednym rzędem siedzeń (wielozadaniowy, van) i trwałą przegrodą; pojazdu z większą liczbą siedzeń, ale o długości części ładunkowej na poziomie co najmniej 50% długości pojazdu; pojazdu samochodowego z otwartą częścią bagażową (pick-up), pojazdu specjalnego czy pojazdu, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy.

Według szacunków Ministerstwa Finansów pełne odliczenie VAT od zakupu samochodów
z homologacją ciężarową, w tym aut z tzw. kratką, będzie możliwe od stycznia do końca lutego 2014r.

 

 

Elastyczność leasingu

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiadają też, że podatnicy, którzy po Nowym Roku podpiszą umowę leasingu na pojazd z homologacją ciężarową będą mogli odliczyć 100 proc. VAT od wszystkich rat, przez cały okres trwania umowy leasingu, także po wejściu
w życie nowych ograniczeń.

Przy tej okazji EFL przypomina o możliwości samodzielnego skonstruowania harmonogramu spłat w ramach umowy leasingu elastycznego. Usługa ta, pozwala przedsiębiorcy na indywidualne ułożenie harmonogramu spłat dopasowanego do cykliczności i różnic
w uzyskiwanych przychodach. Dodatkowo, dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca ma możliwość dostosowania się do zmian zachodzących na rynku. Klient w momencie podpisania umowy sam decyduje o wysokości rat leasingowych, które będzie spłacał przez cały okres trwania umowy.

 

Auta z kratką, ale …bez kratki

Analitycy zwracają uwagę, że termin „auto z kratką” jest umowny, ponieważ w tym wypadku kluczowa jest homologacja pojazdu jako ciężarówki.

Marta Szafarowska partner i doradca podatkowy MDDP zauważa, że „na rynku dostępne będą samochody ciężarowe (N1) zarówno z kratką, jak i bez niej. W obu przypadkach decydować będzie jednak posiadane przez dany typ pojazdu świadectwo homologacji. Fakt, że samochód ciężarowy może być bez kratki oznacza, że wizualnie i technicznie nie będzie się on różnił od identycznego modelu samochodu osobowego - stanowi to dodatkowy argument za tym, że również samochody osobowe powinny wiązać się z uprawnieniem do odliczenia VAT w pełni. Jednak - jak dodaje – w mojej ocenie nadal taka opcja będzie wymagała drogi sądowo-administracyjnej”.

 

Leasing samochodami stoi

Samochody należą do grupy środków trwałych najczęściej i najchętniej branych w leasing. Tę diagnozę wyraźnie potwierdzają wyniki wypracowane w 2013 roku przez firmy leasingowe. Dane raportowane przez Związek Polskiego Leasingu po 11 miesiącach 2013 r. dowodzą, że ponad 60 proc. udziałów w strukturze finansowania udzielanego przez leasingodawców stanowią pojazdy. Od początku roku analitycy obserwują pierwsze oznaki ożywienia na rynku leasingu. Motorem rynku leasingu pozostaje segment pojazdów.  Prognozy na koniec 2013 roku mówią o 9,5 proc. wzroście wypracowanym przez branżę.
W dalszym ciągu powinniśmy obserwować poprawę koniunktury rynkowej i większą skłonność wśród przedsiębiorców do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 

Źródło: EFL